سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران
ورق روغنی وارداتی MMK - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۱۲    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
0/40 میل Roll عرض mm 1000 ۰ ۰
0/40 میل Roll عرض mm 1250 ۰ ۰
0/50 میل Roll عرض mm 1000 ۰ ۰
0/50 میل Roll عرض mm 1250 ۰ ۰
0/60 میل Roll عرض mm 1000 ۰ ۰
0/60 میل Roll عرض mm 1250 ۰ ۰
0/70 میل Roll عرض mm 1000 ۰ ۰
0/70 میل Roll عرض mm 1250 ۰ ۰
0/80 میل Roll عرض mm 1000 ۰ ۰
0/80 میل Roll عرض mm 1250 ۰ ۰
0/90 میل Roll عرض mm 1000 ۰ ۰
0/90 میل Roll عرض mm 1250 ۰ ۰
1/00 میل Roll عرض mm 1000 ۰ ۰
1/00 میل Roll عرض mm 1250 ۰ ۰
1/25 میل Roll عرض mm 1000 ۰ ۰
1/25 میل Roll عرض mm 1250 ۰ ۰
1/50 میل Roll عرض mm 1000 ۰ ۰
1/50 میل Roll عرض mm 1250 ۰ ۰
2/00 میل Roll عرض mm 1000
2/00 میل Roll عرض mm 1250
2/50 میل Roll عرض mm 1000
2/50 میل Roll عرض mm 1250
3/00 میل Roll عرض mm 1000
3/00 میل Roll عرض mm 1250
ورق روغنی هفت الماس - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۲۳    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
0/40 میل Roll عرض mm 1000 ۸۸,۹۰۰ ۸۷,۹۰۰
0/40 میل Roll عرض mm 1250 ۸۸,۹۰۰ ۸۷,۹۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1000 ۷۷,۹۰۰ ۷۶,۹۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1250 ۷۷,۹۰۰ ۷۶,۹۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1000 ۷۶,۹۰۰ ۷۵,۹۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1250 ۷۶,۹۰۰ ۷۵,۹۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1000 ۶۸,۴۰۰ ۶۷,۴۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1250 ۶۸,۴۰۰ ۶۷,۴۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1000 ۶۸,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1250 ۶۸,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1000 ۶۸,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1250 ۶۸,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1000 ۶۸,۴۰۰ ۶۷,۴۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1250 ۶۸,۴۰۰ ۶۷,۴۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1000 ۶۸,۴۰۰ ۰
1/25 میل Roll عرض mm 1250 ۶۸,۴۰۰ ۶۷,۴۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1000 ۶۸,۴۰۰ ۶۷,۴۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1250 ۶۸,۴۰۰ ۶۷,۴۰۰
2/00 میل Roll عرض mm 1000 ۶۶,۹۰۰ ۶۵,۹۰۰
2/00 میل Roll عرض mm 1250 ۶۶,۹۰۰ ۶۵,۹۰۰


با تشکر از شما

ثبت سفارش