سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران
تیرآهن هاش- بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۲۸    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
10سبك HEA ترك شاخه 12متر ۱۰۵,۰۰۰ ۰
10سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۱۰۵,۰۰۰ ۰
12سبك HEA ترك شاخه 12متر ۱۰۳,۰۰۰ ۰
12سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۱۰۳,۰۰۰ ۰
14سبك HEA ترك شاخه 12متر ۸۸,۰۰۰ ۰
14سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۶۸,۰۰۰ ۰
16سبك HEA ترك شاخه 12متر ۶۱,۵۰۰ ۰
16سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۶۱,۵۰۰ ۰
18سبك HEA ترك شاخه 12متر ۶۱,۵۰۰ ۰
18سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۸۵,۰۰۰ ۰
20سبك HEA ترك شاخه 12متر ۶۱,۵۰۰ ۰
20سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۶۱,۵۰۰ ۰
22سبك HEA ترك شاخه 12متر ۱۰۴,۰۰۰ ۰
22سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۱۰۴,۰۰۰ ۰
24سبك HEA ترك شاخه 12متر ۱۰۴,۰۰۰ ۰
24سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۱۰۴,۰۰۰ ۰
26سبك HEA ترك شاخه 12متر ۱۰۴,۰۰۰ ۰
26سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۱۰۴,۰۰۰ ۰
28سبك HEA ترك شاخه 12متر ۱۰۴,۰۰۰ ۰
28سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۱۰۴,۰۰۰ ۰
30سبك HEA ترك شاخه 12متر ۱۱۱,۰۰۰ ۰
30سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۹۰,۰۰۰ ۰
32سبك HEA ترك شاخه 12متر ۱۰۳,۰۰۰ ۰
32سنگين HEB ترك شاخه 12متر ۱۰۳,۰۰۰ ۰


با تشکر از شما

ثبت سفارش