سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران
تیرآهن ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :۱۳۹۸/۶/۱۴
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
12 IPE شاخه 12 متری ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۰
14 IPE شاخه 12 متري ۷,۱۵۰,۰۰۰ ۰
16 IPE شاخه 12 متري ۸,۱۵۰,۰۰۰ ۰
18 IPE شاخه 12 متري ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ۰
20 IPE شاخه 12 متري ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
22 IPE شاخه 12 متري ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۰
24 IPE شاخه 12 متري ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۰
27 IPE شاخه 12 متري ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۰
30 IPE شاخه 12 متري ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ ۰
تیرآهن آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :۱۳۹۸/۶/۱۴
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
14 IPE شاخه 12 متري ۷,۱۵۰,۰۰۰ ۰
16 IPE شاخه 12 متري ۸,۱۵۰,۰۰۰ ۰
18 IPE شاخه 12 متري ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ۰
20 IPE شاخه 12 متري ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
22 IPE شاخه 12 متري ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۰
24 IPE شاخه 12 متري ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۰
تیرآهن فایکو ساری - بروزرسانی :۱۳۹۸/۶/۱۴
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
IPE 14 شاخه 12 متری سبک ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۰
14 IPE شاخه 12 متري ۷,۱۵۰,۰۰۰ ۰
16 IPE شاخه 12 متري ۸,۱۵۰,۰۰۰ ۰
18 IPE شاخه 12 متري ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ۰
20 IPE شاخه 12 متري ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
22 IPE شاخه 12 متري ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۰
24 IPE شاخه 12 متري ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۰
تیرآهن متفرقه - بروزرسانی :۱۳۹۸/۶/۱۴    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
14 IPE شاخه 12 متري يزد ۷,۱۵۰,۰۰۰ ۰
16 IPE شاخه 12 متري يزد ۸,۱۵۰,۰۰۰ ۰
18 IPE شاخه 12 متري يزد ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ۰
20 IPE شاخه 12 متري يزد ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
14 IPE شاخه 12متري ماهان ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۰
16 IPE شاخه 12متري ماهان ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۰
18 IPE شاخه 12متري ماهان ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۰
16 IPE شاخه 12متري تبریز ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ ۰
18 IPE شاخه 12متري تبریز
14 IPE شاخه 12متر کرمانشاه
16 IPE شاخه 12متر کرمانشاه
IPE 14 شاخه 12 متری اهواز ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۰


با تشکر از شما

ثبت سفارش