سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران
ناودانی ایرانی - استاندارد DIN1026-1 اشتال ۱۳۹۸/۵/۲۸    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی 8 UNP دوازده متری ۴۹,۰۰۰ ۰
ناودانی 10 UNP دوازده متری ۴۹,۰۰۰ ۰
ناودانی 12 UNP دوازده متری ۴۹,۰۰۰ ۰
ناودانی 14 UNP دوازده متری ۴۹,۰۰۰ ۰
ناودانی 16 UNP دوازده متری ۴۹,۰۰۰ ۰
ناودانی 18 UNP دوازده متری ۵۴,۰۰۰ ۰
ناودانی 20 UNP دوازده متری ۵۴,۰۰۰ ۰
ناودانی 22 UNP دوازده متری ۹۵,۰۰۰ ۰
ناودانی 24 UNP دوازده متری ۹۵,۰۰۰ ۰
ناودانی اروپا - استاندارد DIN1026-1 اشتال۱۳۹۸/۵/۲۸    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی 3/5 UNP شش متری ۰ ۰
ناودانی 4 UNP شش متری ۱۲۸,۰۰۰ ۰
ناودانی 5 UNP شش متری ۶۹,۰۰۰ ۰
ناودانی 6/5 UNP دوازده متری ۱۰۱,۰۰۰ ۰
ناودانی 8 UNP دوازده متری ۷۲,۰۰۰ ۰
ناودانی 10 UNP دوازده متری ۷۲,۰۰۰ ۰
ناودانی 12 UNP دوازده متری ۷۲,۰۰۰ ۰
ناودانی 14 UNP دوازده متری ۷۲,۰۰۰ ۰
ناودانی 16 UNP دوازده متری ۷۲,۰۰۰ ۰
ناودانی 18 UNP دوازده متری ۷۲,۰۰۰ ۰
ناودانی 20 UNP دوازده متری ۷۲,۰۰۰ ۰
ناودانی 22 UNP دوازده متری ۹۹,۰۰۰ ۰
ناودانی 24 UNP دوازده متری ۹۹,۰۰۰ ۰
ناودانی 26 UNP دوازده متری ۱۰۵,۰۰۰ ۰
ناودانی 28 UNP دوازده متری ۱۱۱,۰۰۰ ۰
ناودانی 30 UNP دوازده متری ۱۰۳,۰۰۰ ۰
ناودانی 35 UNP دوازده متری ۱۰۳,۰۰۰ ۰
ناودانی 40 UNP دوازده متری ۱۰۳,۰۰۰ ۰


با تشکر از شما

ثبت سفارش