سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران
میلگرد فولاد کویر کاشان - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۲۶    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
12 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
14 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
16 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
18 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
20 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
22 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
23 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
25 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
26 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
28 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
30 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
32 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
34 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
36 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
38 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
40 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
45 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰
50 ساده شاخه 12 متری ۰ ۵۶,۰۰۰


با تشکر از شما

ثبت سفارش