سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران
ورق برشی کارخانه فولاد مبارکه اصفهان۱۳۹۸/۵/۲۷
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
3 میل PL عرض 1000 mm ۵۶,۵۰۰ ۵۵,۵۰۰
4 میل PL عرض 1250 mm ۵۶,۸۰۰ ۵۵,۸۰۰
5 میل PL عرض 1500 mm ۵۷,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
6 میل PL عرض 1500 mm ۵۶,۶۰۰ ۵۵,۶۰۰
8 میل PL عرض 1500 mm ۵۶,۶۰۰ ۵۵,۶۰۰
ورق فابریک کاویان اهواز۱۳۹۸/۵/۲۷
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
10 میل PL عرض 1500 mm ۵۷,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
12 میل PL عرض 1500 mm ۵۵,۸۰۰ ۵۴,۸۰۰
15 میل PL عرض 1500 mm ۵۵,۸۰۰ ۵۴,۷۰۰
20 میل PL عرض 1500 mm ۵۳,۸۰۰ ۵۲,۸۰۰
25 میل PL عرض 1500 mm ۵۳,۵۰۰ ۵۲,۵۰۰
30 میل PL عرض 1500 mm ۵۳,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
35 میل PL عرض 1500 mm ۵۳,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
40 میل PL عرض 1500 mm ۵۲,۸۰۰ ۵۱,۸۰۰
ورق فابریک اکسین اهواز۱۳۹۸/۵/۲۷
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
8 میل PL عرض 2000 mm ۶۳,۲۰۰ ۶۲,۲۰۰
10 میل PL عرض 2000 mm ۵۵,۷۰۰ ۵۴,۷۰۰
12 میل PL عرض 2000 mm ۵۵,۳۰۰ ۵۴,۲۰۰
15 میل PL عرض 2000 mm ۵۵,۳۰۰ ۵۴,۲۰۰
20 میل PL عرض 2000 mm ۵۴,۹۰۰ ۵۳,۹۰۰
25 میل PL عرض 2000 mm ۵۳,۱۰۰ ۵۲,۱۰۰
30 میل PL عرض 2000 mm ۵۳,۱۰۰ ۵۲,۱۰۰
35 میل PL عرض 2000 mm ۵۳,۶۰۰ ۵۲,۶۰۰
40 میل PL عرض 2000 mm ۵۳,۶۰۰ ۵۲,۶۰۰
ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان۱۳۹۸/۵/۱۴
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
3 میل PL عرض 1000 mm ۵۹,۵۰۰ ۵۸,۵۰۰
4 میل PL عرض 1250 mm ۵۹,۵۰۰ ۵۸,۵۰۰
5 میل PL عرض 1500 mm ۵۸,۵۰۰ ۵۷,۵۰۰
6 میل PL عرض 1500 mm ۵۸,۱۰۰ ۵۷,۱۰۰
8 میل PL عرض 1500 mm ۵۸,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰


با تشکر از شما

ثبت سفارش