سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران
فولاد البرز غرب - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۱۵    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
80 UNP شاخه 12,6 متری ۰ ۰
100 UNP شاخه 12,6 متری ۰ ۰
120 UNP شاخه 12,6 متری ۰ ۰
140 UNP شاخه 12,6 متری ۰ ۴۴,۵۰۰
160 UNP شاخه 12,6 متری ۰ ۴۴,۵۰۰
ناودانی شکفته مشهد - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۱۵    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
60 UNP سبک شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۰
80 UNP سبک شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۰
80 UNP استاندارد شاخه 6متری ۴۵,۵۰۰ ۰
100 UNP سبک شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۰
120 UNP سبک شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۰
140 UNP سبک شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۰
160 UNP سبک شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۰
ناودانی ناب تبریز - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۱۵    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
80 UNP شاخه 12،6 متری ۴۶,۲۰۰ ۴۴,۶۰۰
100 UNP شاخه 12،6 متری ۴۶,۲۰۰ ۴۴,۶۰۰
120 UNP شاخه 12،6 متری ۴۶,۲۰۰ ۴۴,۶۰۰
140 UNP شاخه 12،6 متری ۴۶,۲۰۰ ۴۴,۶۰۰
160 UNP شاخه 12،6 متری ۴۶,۲۰۰ ۴۴,۶۰۰
ناودانی جویانورد - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۱۵    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
60 UNP سبک شاخه 6 متری ۰ ۰
60 UNP استاندارد شاخه 6متری ۰ ۰
80 UNP سبک شاخه 6 متری ۰ ۴۴,۹۰۰
80 UNP سبک شاخه 12 متری ۰ ۰
80 UNP استاندارد شاخه 6متری ۴۵,۵۰۰ ۴۴,۶۰۰
80 UNP استانداردشاخه 12متری ۴۶,۵۰۰ ۴۴,۸۰۰
100 UNP سبک شاخه 6 متری ۰ ۴۴,۹۰۰
100 UNP سبک شاخه 12 متری ۰ ۰
100 UNP استانداردشاخه 6متری ۴۴,۵۰۰ ۴۴,۰۰۰
100 UNPاستانداردشاخه 12متری ۴۵,۵۰۰ ۴۴,۱۰۰
ناودانی متفرقه - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۱۵    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
60 سبک 6 متری دهشیر یزد ۴۴,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
60 استاندارد 6 متری زنجان ۰ ۰
80 استاندارد 6 متری نورد سجاد ۴۵,۵۰۰ ۰
100استاندارد 6متری آریان فولاد ۰ ۰
120استاندارد 6متری آریان فولاد ۴۵,۵۰۰ ۴۴,۰۰۰
100 استاندارد 6 متری فولاد فراد ۴۴,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
120استاندارد 6متری دهشیر یزد ۴۴,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
140استاندارد 12متری ذوب آهن ۴۵,۵۰۰ ۰
160استاندارد 12متری ذوب آهن ۴۵,۵۰۰ ۰

با تشکر از شما

ثبت سفارش